Saturday, 20/08/2022 - 00:37|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

Kế hoạch tổ Toán - Tin tháng 9/2017

Kế hoạch tổ Toán - Tin, tháng 9 năm 2017

 

 

Tuần

Ngày

Nội dung

Ngừời thực hiện

2

04 -09

04-09

- Giảng dạy theo TKB số 1 – R2

GV trong tổ

08

- Điều chỉnh phân công chuyên môn

T. Yi

06

- Sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch của BCM

 

3

11 -16

11-16

- Giảng dạy theo TKB số 2 – R2, tăng cường dò bài cũ HS

GV trong tổ

11

- Rà soát, điều chỉnh lịch kiểm tra định kỳ

T. Yi

12-16

- Xây dựng đề thi khảo sát đầu năm học theo kế hoạch, hướng dẫn của BGH, BCM nhà trường, hoàn thành gửi gmail của Tổ để gửi Tổ gửi lại GV Toán trong Tổ góp ý

+ Toán 11: T. Yi

+ Toán 10: T. Quân

GV toán cùng phối hợp

04 -16

- Xây dựng đề kiểm tra 45 phút

GV trong tổ

12- 17

Xây dựng kế hoạch tổ chức HĐ trải nghiệm sang tạo theo chỉ đạo của BCM nhà trường

T. Yi

4

18-23

18-23

- Giảng dạy theo TKB số 2 – R2, tăng cường KT bài cũ

GV trong tổ

18 -20

- Rà soát, điều chỉnh CTGD phù hợp với học sinh của trường:

+ T. Yi: Giải tích 12, Chương trình ôn toán 12

+ T. Quân: Đại số và giải tích 11, hình 11

+ T. Hoan: Hình học 10, Đại số 10

+ T. Thuyên: Hình học 12, chương trình ôn 11

+ C. Thảo: Tin nghề và tin học 12

+ C. Biang: Tin học 10 và 11

GV trong tổ

21

Sinh hoạt chuyên môn trong tổ lần 1

 

18-23

Dự giờ 1 giáo viên trong tổ

T. Yi

18-23

GVCN tuyên truyền nội quy nhà trường, tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh

T. Thuyên, C. Thảo

18-23

Dọn phòng máy sạch sẽ, gòn gang, khoa học, những máy tính, bàn phím, màn hình cũ chuyển về phòng máy 1, cài đặt tất cả các máy đầy đủ các phần mềm cần thiết phục vụ tốt cho việc giảng dạy

C. Thảo, C. Biang

5

25 - 30

25 – 30

- Giảng dạy theo TKB số 2 – R2, tăng cường KTra bài cũ

GV trong tổ

28

- Sinh hoạt chuyên môn lần 2

GV trong tổ

26 -30

- Coi kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học

GV trong tổ

18-23

Dự giờ 1 giáo viên trong tổ

T. Yi

Bài tin liên quan