Saturday, 20/08/2022 - 00:54|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

TỔ KHTN-KẾ HOẠCH THÁNG 6

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6

- Thực hiện kế hoạch số 22/KH-THPTPCT, ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng trường THPT Phan Chu Trinh;

- Thực hiện kế hoạch tháng 6 của chuyên môn trường THPT PHan CHu Trinh

- Căn cứ theo tình hình thực tế của tổ. Tổ KHTN trường THPT Phan Chu Trinh triển khai kế hoạch tháng 6, cụ thể như sau:

A. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 5

            Tập thể tổ hoàn thành tốt công việc nhà trường giao, cụ thể đã hoàn thành các việc say đây:

1) Hoàn thành đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020.

2) Dự giờ thăm lớp theo kế hoạch của chuyên nhà trường, tích cực tham gia dự giờ đồng nghiệp, thăm lớp: Đ/c Thoen, Đ/c Tuấn, Đ/c Huy

3) Dự giờ thăm lớp theo kế hoạch của tổ chuyên môn;

4) Một số đồng chí thực hiện nghiêm túc kiểm tra, đánh giá học sinh: Đ/c Linh, Đ/c Thuyên, Đ/c Thun.

5) Một số giáo viên tích cực trong việc góp ý kiến xây dựng tổ, đóng góp giải pháp để các bộ môn, đặc biệt môn Toán có chất lượng, tiêu biểu: Đ/c Tuấn, Đ/c Thoen, Đ/c Kơn.

6) Đã ký giáo án của một số thầy cô như: Cô Linh, thầy Thoen, thầy Thuyên, thầy Thun.

7) Họp tổ chuyên môn quán triệt một số công việc:

- Rà soát, dứt điểm, lên lịch dạy bù báo tổ chuyên môn, chuyên môn nhà trường;

- Quy trình tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh;

- Thực hiện tốt quản lý phòng chức năng;

- Thông nhất tài liệu ôn, giáo án ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

8) Tiết dạy có hỗ trợ của CNTT: Đ/c Linh, đ/c Huy

9) Toàn thể giáo viên giảng dạy theo hướng PT NL học sinh, sử dụng PP dạy học tích cực, hình thức dạy học: theo nhóm cặp đôi, phương tiện dạy học: Phiếu học tập

            * Hạn chế:

1) Một số giáo viên dự giờ thăm lớp ít, lý do trùng tiết, không nắm bắt kết hoạch của tổ, lịch đăng ký dạy của giáo viên trong tổ, trách nhiệm với đồng nghiệp chưa cao.

2) Chưa thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng các phòng thí nghiệm, phòng thực hành.

3) Chưa có động thái, cách thức hỗ trợ học sinh 12 yếu kém . Lý do giáo viên đã lên các phương án, thời gian vừa qua học sinh 12 học quá nhiều, không thời buổi trống để giáo viên làm việc với nhóm này.

B. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG 6

1) Tư tưởng chính trị:

- Toàn thể giáo viên trong tổ chấp hành nghiêm túc nội quy, kế hoạch nhà trường giao

- Tập trung tinh thần, chuẩn bị tốt công tác cho học sinh 12 thi tốt nghiệp, học sinh thi HK2.

- Tham gia tích cực các phong trào triển khai của chuyên môn cũng các phòng trao của các tổ chức khác trong trường phát động;

- Biết thông tin về thời gian tổ chức cho HS khối 12 thi theo kế hoạch của Sở, khối 10 và 11 theo kế hoạch của chuyên môn nhà trường (cụ thể xem kế hoạch chuyên môn)

2) Chuyên môn:

TT

Nội dung công việc

Yêu cầu thực hiện

1

Tổ chức dạy bù cho học sinh, đảm bảo chương trình giảng dạy.

- GV trong tổ;

- Hoàn thành dạy bù trước ngày 12/6/2020

- Khi dạy báo tổ chuyên môn, chuyên môn NT duyệt.

2

Tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh, số cột điểm phải đảm báo quy định, chủ động kiểm tra lại những học sinh thiếu cột điểm

- GV trong tổ;

- Hoàn thành dạy bù trước ngày 12/6/2020

- GVBM trình ban chuyên môn duyệt điểm, trước ngày 12/06/2020.

 

3

- Ra đề cương ôn tập cho học sinh khối 10 và khối 11, để kiểm tra cho môn Tin 12, CN 12 và đề thi lại.

Chú ý: Mỗi môn 2 để, mỗi đề 1 có 100% câu trắc nghiệm; thống nhất cấu trúc và chia theo tỉ lệ về mức độ tư duy theo tinh thần phù hợp với học sinh của trường, tỉ lệ chung: 4:3:3 (40% mức độ nhận biết, 30% mức độ thông hiểu, 30% mức độ vận dụng); GV ra đề thi cũng là GV ra đề cương ôn tập.Thời gian làm bài cho mỗi môn theo quy định của chuyên môn nhà trường,

 

 

 

 

- Tất cả giáo viên phải ra đề nghiêm túc theo chỉ đạo của Hiệu trưởng, hoàn thành:

+ Đề cương cho học sinh, trước 09/06/2020

+ Gửi toàn bộ dữ liệu kèm đề thi và đè thi lại:17/06/2020

- Phân công, nhắc nhở và kiểm tra đề, đề thi lại duyệt đề trong bộ môn Toán, Tin giao đ/c Yi:

+ Toán 10 giao đ/c Quân ra 1 đề thi, đ/c Thuyên ra 1 đề thi và đề cương ôn thi.

+ Toán 11 giao đ/c Thuyên ra đề và đề thi (2 đề)

+ Tin 10, Tin 11 đ/c Thảo ra đề và đề thi

+ Tin nghề 11, Tin 12 đ.c Yi  ra đề và đề thi

 - Phân công, nhắc nhở và kiểm tra đề, đề thi lại duyệt đề trong bộ môn Sinh, Hóa, Công nghề 10 giao đ/c Thoen

 - Phân công, nhắc nhở và kiểm tra đề, đề thi lại duyệt đề trong bộ môn Vật lý, CN 11 và CN12 giao đ/c Tuấn.

 

3

Giúp đỡ HS yếu kém, phụ đạo thêm học sinh. Giáo viên các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh rà soát, đánh giá và lập danh sách học sinh yếu kém và lên chương trình. kế hoạch hỗ trợ học  tập.

- Đ/c Yi, Đ/c Quân lập danh sách phụ đạo và báo cáo kết quả phụ đạo, kế hoạch giúp đỡ những lần sinh hoạt chuyên môn của Tổ; Tương tự đ/c Tuấn, đ/c Thoen, đ/c Kơn phải lập danh sách, gửi vào ngày 06/06/2020

-  Tương tự với các GV khác dạy khối 10, khối 11.

4

- Tuyền truyền HS biết:

+ Thiếu cột điểm, chủ động liên hợp với GVBM;

+ Phòng chống dịch Covid - 19

+ Phòng chống đuối nước;

+ Quy chế thi, tham gia đầy đủ ngày thi

- Hoàn thành:

+ Các nguồn thu

+ Phát hiện các trường hợp bất thường của hs.

+ Điểm danh HS vắng trên Smas

 

- Đ/c Linh, Đ/c Thoen thực hiện hằng tuần vào ngày thứ 7.

5

Bảo quản, quản lý và sử dụng phòng thí nghiệm, phòng thực hành, phòng vi tính

+ Lập bảng (theo mẫu) sử dụng đúng với chương trình giáo dục.

+ Lập bảng theo dõi tình trạng sử dụng, số liệu,.....

+ Vệ sinh, thu gom các vật hóa chất, thiết bị không đảm bảo cho sức khỏe, dạy học.

- Cả tổ lao động vào thứ 5, ngày 25/06/2020.

- GVBM hoàn thành giấy kiến nghị tại văn phòng trường (nếu có) để mua những vật dụng cần thiết.

- Đ/c Thảo, vệ sinh các phòng vi tính, cài đặt hệ điều hành cho những máy có thể cài đặt được, đ/c Tuấn, đ/c Thoen  vệ sinh các phòng (hoàn thành trước ngày 06/06/2020).

6

Nghề phổ thông cho HS khối 11

- Giao đ/c Yi báo cáo kế hoạch, các phương án chuẩn bị cho HS khối 11 thi nghề trong thời gian hè. Chậm nhất ngày 15/06/2020.

7

Nhận nhiệm vụ giảng dạy môn HN, NGLL

- Đề xuất giảng dạy K10: Đ/c Linh, đ/c Quân

đ/c Kơn;

- Đề xuất giảng dạy K11:

Đ/c Thoen;  đ/c Yi; đ/c Thun

 

6. Sinh hoạt chuyên môn:

- Sinh hoạt tổ lần 1: Giao đồng chí Yi báo cáo những hạn chế, khó khăn trong việc dạy học môn Toán giải pháp cấp bách để cải tiến chất lượng môn Toán nói chung và môn toán 12 nói riêng. Các đồng chí khác trong tổ góp ý những giải pháp thiết thực; Giao gv phụ đạo học sinh yếu kém. Đ/c Tuấn, đ/c Thoen, đ/c Quân, đ/c Kơn góp ý cho nội dung (bắt buộc)

- Sinh hoạt tổ lần 2: Báo cáo kết quả đạt được (định tính) công tác dạy và học các môn thi tốt nghiệp, giao cho các giáo viên giảng dạy lớp 12 có môn thi tốt nghiệp; kết quả giúp học sinh 12 yếu kém; Đ/c Tuấn, đ/c Thoen, đ/c Quân, đ/c Kơn góp ý cho nội dung (bắt buộc)

                        Trên đây là toàn bộ kế hoạch tháng 6 của tổ tự nhiên. Đề nghị toàn thể giáo viên trong tổ nghiêm túc thực hiện.

DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN

TỔ TRƯỞNG

(đã duyệt)

(đã ký)

Rcom Dăm Yi

Bài tin liên quan