Saturday, 20/08/2022 - 01:20|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH
TỔ KHTN-KẾ HOẠCH THÁNG 6

TỔ KHTN-KẾ HOẠCH THÁNG 6

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6- Thực hiện kế hoạch số 22/KH-THPTPCT, ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng trường THPT Phan Chu Trinh;- Thực hiện kế hoạch tháng 6 của chuyên môn ...