Friday, 24/01/2020 - 01:30|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

KẾ HOẠCH THÁNG 4 CỦA TỔ TOÁN - TIN

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ TOÁN - TIN

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Ia Pa, ngày 07 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH THÁNG 4, NĂM 2019

Thực hiện kế hoạch số 21/KH – CM ngày 28 tháng 03 năm 2019 của BCM trường THPT Phan Chu Trinh;

Căn cứ tình hình thực tế của tổ Toán – Tin, nay Tổ  đánh giá và triển khai một số công việc như sau:

I. Đánh giá hoạt động của tổ trong tháng 2:

* Ưu điểm:

- Toàn thể giáo viên trong tổ đã thực hiện tốt các quy định, nội quy của Nhà trường,

- Toàn thể giáo viên đã đăng ký 1 tiết thao giảng

- Đã lập danh sách phụ đạo Toán học sinh 11B (Thầy Thuyên)

- Đã hoàn thành kiểm tra 1 tiết lần 1 ở bộ môn Toán

- Đã xong tài liệu ôn môn Toán cho kỳ thi THPT quốc gia 2019 cho học sinh 12.

* Tồn tại:

- Chưa sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học;

- Chưa vào điểm 15 phút và 1 tiết: Tin 10, Tin 11, Toán 11A

II. Kế hoạch hoạt động tháng 2 của tổ:

1. Kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút đầy đủ theo quy định của Nhà trường:

- Bộ môn Toán và Tin học phải kiểm tra và nhập điểm vào Smas trước tuần 32 gần đủ cột kiểm tra miệng, bổ sung đầy đủ các cột 15 phút và cột 1 tiết đối với học sinh thiếu bài kiểm tra (nếu có).

2. Tiếp tục thực hiện tốt nền nếp: Lên lịch báo giảng kịp thời, lên lớp có giáo án và ký, ghi đầy đủ thông tin trên sổ ghi đầu bài.

3. Tiếp tục đăng ký thao giảng đảm bảo 2 tiết/ 1 giáo viên. (tổ còn 2 thầy: Thuyên, Yi)

4. Ra đề thi HK2 phân công như sau:

- Hình thức ra ở hai môn Toán và Tin: Trắc nghiệm (70%) và tự luận (30%), thống nhất mức độ nhận thức theo tỷ lệ 5:3:2 (50% nhận biết, 30% thông hiểu và 20% vận dụng), thời gian làm bài ở bộ môn Toán theo quy định của BCM (quý thầy cô xem kế hoạch kiểm tra học kỳ của BCM nhà trường)

- Thời gian nộp File đề trước 13/4, phân công xây dựng đề như sau:

+ Tin 10, Toán 11, Tin nghề 11A: Thầy Quân

+ Toán 10: Thầy Thuyên

+ Tin 11, Tin 12 và Tin nghề: Thầy Yi

5. Về duy trì sĩ số và chỉnh đốn nề nếp học sinh:

- Môn Tin thực hành: T. Yi và T. Quân phải điểm danh học sinh vắng, quản lý học sinh sử dụng, bảo quản  máy tính, bàn ghế nhà trường nghiêm túc.

- Môn Toán 10, 11 phải kiểm tra nghiêm túc, quan tâm đến đối tượng yếu kém và phải kiểm tra sĩ số học sinh, ghi rõ học sinh vắng trong sổ đầu bài.

- Môn Toán 12 phải điểm danh trước khi dạy ôn, dạy chính khóa, nhớ rõ và ghi rõ họ tên HS vắng trên sổ ghi đầu bài.

6. Thực hiện chương trình giảng dạy: Rà soát lại PPCT, nếu trả báo tổ và nhà trường dạy bù (kiểm tra trong tuần 32)

7. Kiểm tra hồ sơ, giáo án dạy giáo viên trong tổ: Tuần 33 (trước ngày 25/4) đề nghị thầy Thuyên, thầy Quân nộp lại giáo án giảng dạy, sổ dự giờ, sổ điểm và các sổ khác theo quy định BCM để tổ kiểm tra, hồ sơ tổ và cá nhân thầy Yi nộp lại trưởng BCM kiểm tra.

8. Cơ sở vật chất nhà trường: Phải đảm bảo sổ sách sử dụng, nhật ký sử dụng.

- Thầy Yi in sổ sách, sổ theo dõi sử dụng máy vi tính ở 2 phòng tin

- Hai thầy sử dụng (thầy Yi và thầy Quân) ký, ghi tình trạng máy móc, các thiết bị, bàn ghế,… ở mỗi buổi dạy.

9. Sinh hoạt chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Đánh giá, theo luận chương trình, nội dung và hình thức phụ đạo môn Toán HS 12

- Chuyên đề 2: Sơ kết, đánh giá nhưng ưu điểm và hạn chế giáo án, giờ dạy ở các tiết thao giảng vừa qua để giáo viên trong tổ rút kinh nghiệm. (3 thầy cùng chuẩn bị nội dung)

Trên đây là toàn thể kế hoạch của tổ Toán – Tin trong tháng  4. Đề nghị giáo viên trong tổ nghiêm túc thực hiện.

 

 

TỔ TRƯỞNG

Duyệt của BGH

 

 

 

RCom Dăm Yi

 

Bài tin liên quan