KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6- Thực hiện kế hoạch số 22/KH-THPTPCT, ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng trường THPT Phan Chu Trinh;- Thực hiện kế hoạch tháng 6 của chuyên môn ...