Saturday, 20/08/2022 - 01:23|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

Thời khóa biểu số 9, áp dụng từ tuần 29, Năm học 2018 - 2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

- Thời khóa biểu số 9 sáng - chiều, áp dụng từ tuần 29. Lý do thay đổi: Phân công lại chuyên môn của 3 thầy ở bộ Lý - KTCN- Thời khóa biểu số 9 sáng - chiều, áp dụng từ tuần 29. Lý do thay đổi: Phân công lại chuyên môn của 3 thầy ở bộ Lý - KTCN

Bài tin liên quan