Saturday, 20/08/2022 - 00:39|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH
 • Rcom Dăm Yi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHTN
  • Điện thoại:
   0976638675
  • Email:
   damyistore@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách chung, phụ trách chuyên môn Toán, Tin

 • Phạm Phước Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHTN
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Vật lý
  • Điện thoại:
   0903.347.406
  • Email:
   phuoctuanvlgialai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách các môn Vật lý, Công nghệ 11 và 12, Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý (nếu có)

 • Nay Thoen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHTN
  • Điện thoại:
   0976729753
  • Email:
   thoennay.7760311.krgl@gmail.com
 • Siu Kơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách Đoàn TN
  • Điện thoại:
   0387001490
  • Email:
   davosuco@gmail.com
 • Trần Ngọc Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi uỷ viên, Chủ tịch CĐ trường
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0984177741
  • Email:
   tranngocquantoanntt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988200665
  • Email:
   thulinhiapa@gmail.com
 • Nay Thun
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0352903812
  • Email:
   naythun1984@gmail.com
 • Ksor Thuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987645678
  • Email:
   thuyenpct@gmail.com
 • Từ Hòa Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0395720234
  • Email:
   ttuhoahuy@gmail.com