Friday, 19/08/2022 - 23:50|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH
 • Đỗ Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn TN
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Siu Kơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách Đoàn TN
  • Điện thoại:
   0387001490
  • Email:
   davosuco@gmail.com
 • Siu Thiết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Thể dục thể thao
  • Điện thoại:
   0383609452
  • Email:
   siuthiet684@gmail.com
 • Võ Thái Hồng Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cư nhân bóng chuyền
  • Điện thoại:
   0947359777
  • Email:
   vothaihongnam@gmail.com