Wednesday, 11/12/2019 - 08:29|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH
 • Siu Kơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư ĐTN
 • Đỗ Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn TN
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn