Friday, 19/08/2022 - 23:45|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH
 • Nguyễn Chí Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư CB, Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0983734558
  • Email:
   chitrung558@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung, trực tiếp quản lí công tác tổ chức nhân sự, hành chính, tài chính, tài sản cơ quan. Chủ tài khoản.

 • Nay Muk
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó BT CB, Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0935755975
  • Email:
   cm.phanchutrinh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác chuyên môn nhà trường

 • Trần Ngọc Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi uỷ viên, Chủ tịch CĐ trường
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0984177741
  • Email:
   tranngocquantoanntt@gmail.com