Saturday, 20/08/2022 - 01:13|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH
 • Trần Ngọc Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Toán
  • Điện thoại:
   0984177741
  • Email:
   tranngocquantoanntt@gmail.com
 • Rmah Kơ Nhí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó CT CĐ, Tổ phó tổ KHXH
  • Điện thoại:
   0976670425
  • Email:
   konhipct@gmail.com
 • Phạm Phước Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHTN
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Vật lý
  • Điện thoại:
   0903.347.406
  • Email:
   phuoctuanvlgialai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách các môn Vật lý, Công nghệ 11 và 12, Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý (nếu có)

 • Nguyễn Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ