Friday, 19/08/2022 - 23:51|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH
 • Nguyễn Duy Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHXH
  • Điện thoại:
   0976638678
  • Email:
   haisu200830@gmail.com
 • Rmah Kơ Nhí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó CT CĐ, Tổ phó tổ KHXH
  • Điện thoại:
   0976670425
  • Email:
   konhipct@gmail.com
 • Đỗ Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn TN
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Siu Thiết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Thể dục thể thao
  • Điện thoại:
   0383609452
  • Email:
   siuthiet684@gmail.com
 • Lê Dương Lễ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0935.077000
  • Email:
   trana.truong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

 • Kpă Chuan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0989708840
  • Email:
   kpachuan82@gmail.com
 • Võ Thái Hồng Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cư nhân bóng chuyền
  • Điện thoại:
   0947359777
  • Email:
   vothaihongnam@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Ngữ văn
  • Điện thoại:
   01234545454
  • Email:
   luua@tentinh.gov.vn