Thursday, 06/08/2020 - 07:42|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH
 • Nguyễn Chí Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0983734558
  • Email:
   chitrung558@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chịu trách nhiệm trước Sở Giáo dục - Đào tạo, Huyện ủy và UBND huyện về lãnh đạo, điều hành công việc chung của trường.

   Phụ trách các nội dung, lĩnh vực công tác sau:

   1.1. Tổ chức bộ máy nhà trường

   1.2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học

   1.3. Quản lý nhân sự

   1.4. Quản lý và tổ chức giáo dục học sinh

   1.6. Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường

   1.7 Tổ chức công tác giáo dục tư tưởng chính trị, công tác giữ gìn an ninh trật tự, tạo dựng môi trưng sư phạm thân thiện.

   .......

 • Nay Muk
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0935755975
  • Email:
   cm.phanchutrinh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác chuyên môn: Tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện đúng các qui chế, chỉ thị, qui định và các văn bản về hoạt động chuyên môn của các môn;

   - Tham mưu cho Hiệu trưởng về chương trình và phân công giảng dạy của giáo viên. Xếp thời khoá biểu. Duyệt kế hoạch giảng dạy; kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; thi THPTQG, hoạt động và công tác của các tổ chuyên môn; Kiểm tra công tác sinh hoạt chuyên đề của tổ chuyên môn;

   - Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc thành lập các đội tuyển học sinh giỏi;

   - Tham gia giao lưu hoạt động liên kết, hoạt động trao đổi chuyên môn trong Cụm Chuyên môn...

   - Ký duyệt kế hoạch dạy học; thủ tục liên quan đến hoạt động dạy học;

   - Phụ trách NCKH, dạy học dự án, ngoại khóa, Hướng nghiệp, NGLL… của trường.

   - Kiểm tra, tổng hợp số liệu liên quan đến thanh toán giờ dạy của giáo viên trong năm học;

   - Phối hợp điều khiển các buổi thi, kiểm tra, tập trung theo phân công của Hiệu trưởng; tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác ra đề thi cho các kỳ thi nội bộ của trường;

   - Xây dựng kế hoạch điều hành công tác chủ nhiệm; BDTX;

Tin đọc nhiều
Liên kết website